El safareig de les dones

Textos extrets dels articles de Ramon Torramadé publicats a La Farga núm. 137 (gener 1993) i núm. 194 (octubre 2002)

L’origen del safareig es remunta a l’any 1889, en què una finca es divideix en cinc parts i en una de les quals està ubicat el safareig. (…) La seva construcció es situaria entre el 1889 i el 1903. També podríem dir que el tal “Jacaloves” fou en Llorenç Font. (…) Anteriorment a aquest safareig hi hauria l’anomenat de la Baguera (can Baguer de baix), que als voltants de l’any 30 va tancar. Segons les actes de l’Arxiu Municipal de Salt, el 26-03-1882, Antoni Vila i Aymar, paleta, demana permís per edificar una casa i uns rentadors públics en un lloc llindant amb la sèquia Monar i altres veïns (avui carrer Sant Joan nº 15), que l’any 1895 passa a ser propietat de Josep Baguer i Casadevall per compra de la finca.

Josep Ferrer (antic contramestre de la Coma Cros), parlant amb en Ramon Torramadé, li va explicar que no sabia la grafia exacte del nom de Jacaloves, que tan es podria escriure amb “Ja” com amb “Jo” perquè se li deia de les dues maneres, però que mai abans se li havia anomenat “de les dones”, que això era una invenció moderna (1993). En Josep tampoc sabia la procedència del nom Jocaloves, tot i que explicava que al paratge on es construí el safareig se’n deia el Joc d’Aloves, perquè hi havia uns arbres on hi anaven a dormir les aloves, un ocell molt abundant de l’època en que el cereal era abundant als camps.

Segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Salt, el safareig va ser construït l’any 1936 amb pedra de riu i rajol. L’any 1940 va quedar gairebé inservible a causa d’una riuada fins que l’any 1952 ca ser reconstruït afegint-li una coberta. El 2004 va ser rehabilitat de nou consolidant el mur de tancament amb obra de rajol i restauració del paviment i bassi, eliminant el cobert i tancant-lo amb una reixa que impedeix l’accés lliure.

El safareig és una construcció descoberta, tapiada per un mur de pedra rierenca i rajol vist, de planta quadrangular. Està situat al marge dret del camí de les Deveses, a uns 80 cm. per sota de la cota del camí. El bassi també és quadrangular, amb alimentació i desguàs per sèquies de rec.